จ.สุโขทัย จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับการ คัดเลือกมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้ได้รับรางวัล 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ที่อาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครู ขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสุโขทัย และได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยได้มอบรางวัลครู “ขวัญศิษย์” ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ให้แก่นายเคียง ชำนิ ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ และนายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการคัดเลือกครู และเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในชีวิต รวมทั้งเป็นครูผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษา ปฏิบัติงานสอนหรือการจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar