อำเภอสวรรคโลก จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบสนามบิน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ผอ.กองช่างฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 5, 6, 10, 11 ต.ย่านยาวฯ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบสนามบิน โดยมีตัวแทนเกษตกรผู้ได้รับผลกระทบเสนอแนวทางเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเส้นทางน้ำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะฯลฯ เสนอนำเข้าแผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของจังหวัดสุโขทัยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ นายอำเภอได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของการประชุมของจังหวัดสุโขทัยให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งประชาชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar