จ.สุโขทัย เน้นบังคับใช้กฏหมาย และกลไกทางสังคม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่ 2565

จังหวัดสุโขทัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เน้นดำเนินการบังคับใช้กฏหมาย และกลไกทางสังคม ป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติ

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินการเข้มข้นในการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะ ระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำทุกหน่วยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และกลไกทางสังคม เพื่อป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยด้วย

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ยังได้ร่วมกันมอบสิ่งของจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะช่วยทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ลดลง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar