สรจ.สุโขทัย ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววัชรี ทิตา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ปิดโครงการฯ พร้อมมอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 (วัดน้ำขุม) ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar