อพท.ส่งมอบรางวัล สุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ประจำปี 2564 และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนของประชาชนจังหวัดสุโขทัยรับมอบประกาศนียบัตรรางวัลที่ได้รับจาก Green Destination Foundation รางวัลสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ประจำปี 2564 หรือ Top100 จากนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จากนั้นร่วมกันต่อจิ๊กซอแผนที่สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในกิจกรรมเฉลิมฉลอง “เมืองเก่า สุโขทัย” สุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ปี 2564 และงานครบรอบ 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ณ วัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีกิจกรรมเสวนาแกล้มงานศิลป์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าสุโขทัย และการเสวนาครบรอบ 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในหัวข้อ “คุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรม สู่มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยอาจารย์ประทีป สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2563


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar