จ.สุโขทัย ฝึกอาชีพให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

จังหวัดสุโขทัยส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างรายได้อย่างมั่นคง

นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มมูลค่ากระถางไม้ประดับ" ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 9 (บ้านเอื้ออาทร) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และ สมาคมคนพิการจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน

ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว กลุ่มคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จะได้ทักษะ ความรู้ พร้อมเข้าสู่กระบวนการทำงาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมยอมรับในศักยภาพการทำงาน รวมไปถึงการส่งเสริมเป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar