เกษตรกรสุโขทัย ทำแนวกั้นลำน้ำยมเพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

เกษตรกรสุโขทัยกว่า200 คน นำกระสอบทรายทำแนวกั้นลำน้ำยม เพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ด้านโครงการชลประทานสุโขทัย เตรียมประชุมร่วมบริหารจัดน้ำในภาพรวม

เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย จำนวนกว่า 200 คน ได้ร่วมกันกรอกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำแม่น้ำยม ที่บริเวณหลังวัดเกาะวงค์เกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รองรับการปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก เพื่อนำน้ำไปช่วยพืชผลทางการเกษตร นาข้าว ไร่ยาสูบ ไร่พริก และข้าวโพดหวาน รวมจำนวนกว่า 3 หมื่นไร่ ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอศรีสำโรง ได้แก่ ตำบลทับผึ้ง ตำบลวังใหญ่ ตำบลบ้านนา และตำบลวังทอง เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงฤดูแล้ง โดยนายสะอาด ขวัญเขียว เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมลดลงอย่างรวดเร็ว และเริ่มส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากแม่น้ำยมเป็นน้ำเพื่อการเกษตร จึงได้มีการชักชวนกันลงขัน เพื่อระดม ทุนซื้อถุงกระสอบทรายมาช่วยกันกรอกกระสอบทราย และจ้างรถแบคโฮช่วยวางถุงบิ๊กแบ็ค กั้นแม่น้ำยมเพื่อชะลอน้ำ เมื่อดำเนินการกั้นแม่น้ำแล้วเสร็จ จะไปร้องขอโครงการชลประทานสุโขทัย ให้ช่วยปล่อยน้ำจากหาด สะพานจันทร์ เพื่อใช้ในการเกษตร

ด้านนายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย กล่าวว่า ช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีหลายพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดน้ำในภาพรวม สำหรับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาการขาดแคลนน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar