มติ ครม.เห็นชอบจัดเลือกตั้ง อบต. ภายในสิ้นปีนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอ ส่วนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเลือกตั้งเมืองพัทยา กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในลำดับถัดไป

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2564


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :