สุโขทัย-ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ขณะที่ทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติมาตรการป้องกัน COVID-19 สวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง

วันนี้ (26 พ.ค. 64) เวลา 07.30 น. ที่วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สมาทานศีล บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเจริญจิตภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุข  รวมถึงให้ตนเองมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การละเว้นความชั่ว และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามหลักธรรมคำสอนดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญภาวนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริม และรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป
  ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการการระบาด COVID-19 สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
วิชัย  สิทธิพันธ์ /สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม