สุโขทัยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ (28 พ.ค.64) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณรอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลาหมอ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม
    สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในปี 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,150 ไร่ โดยในครั้งนี้มีพื้นที่ปลูกประมาณ 10 ไร่ ปลูกไม้ 6 ชนิดคือ รวงผึ้ง เหลืองปรีดียาธร เหลืองเชียงราย ชมพูพันธุ์ทิพย์ อินทนิล เสลา รวม 800 ต้น เพื่อเพิ่มต้นไม้ในพื้นที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสุโขทัยและชุมชนช่วยเพิ่มปริมาณก๊าชออกซิเจนในอากาศอีกด้วย
วิชัย  สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม