นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “เครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่น”

       ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) โดยเป็น 1 ใน 66 เมืองจากทั่วโลก ทำให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนเสริมสร้างการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลาย
      เช่นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยคณะครูอาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาการตลาดกลุ่มหนึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่มีการออกแบบเป็นเครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุโขทัยขึ้นเพื่อศึกษาอนุรักษ์และสืบสานงานสังคโลกสุโขทัยและลวดลายผ้าตีนจกศรีชนาลัย โดยการสร้างสรรค์ผลงานสังคโลกให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามลักษณะสมัยนิยม แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น
    จังหวัดสุโขทัย นอกจากความเป็นเมืองมรดกโลกแล้ว ยังมีความโดดเด่นเรื่องของวิถีชีวิต เป็นเมืองที่ผู้คนเติบโตมาพร้อมกับงานศิลปะ อาทิ การทอผ้าตีนจก การทำเครื่องสังคโลก ศิลปะปูนปั้น งานไม้ และงานลวดลายทองคำหรือทองสุโขทัย ซึ่งทุกอย่างล้วนมีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar