สังคโลกอาร์ตแหล่งเรียนรู้การทำสังคโลกของคนรุ่นใหม่

     สังคโลกของจังหวัดสุโขทัย ได้สืบทอดศิลปะและภูมิปัญญาการทำเครื่องสังคโลกมานานมากกว่า 700 ปี และยังเป็นสื่อของการบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ถึงความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัย การตกแต่งลวดลายบนสังคโลกเฉพาะของสุโขทัยคือเป็นรูปปลาก่า กงจักร และดอกไม้ มีสีเขียวและสีคราม
     “ครูสาว” จันทรา อ่วมพรม อดีตอาจารย์แผนกศิลปกรรมเซรามิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้าน "สังคโลก อาร์ต" เป็นช่างศิลป์สังคโลกแบบลายโบราณ ได้ประยุกต์ลวดลายที่สวยงามวาดไว้บนสังคโลก 
     สังคโลกอาร์ต มีความชำนาญในการปั้นและการวาดลวดลายสังคโลก จึงได้จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหัตถศิลป์ด้วยตัวเอง โดยให้นักท่องเที่ยวได้ปั้นและวาดลวดลายเฉพาะของสุโขทัยลงบนสังคโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วม อนุรักษ์ และสืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่สืบต่อไป
  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar