จ.สุโขทัย จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

จ.สุโขทัย จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ สัมผัสบรรยากาศโบราณสถานมรดกโลกที่ประดับตกแต่งสวยงาม พร้อมกิจกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20     พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดี   งาม ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย    
โดยเน้นการประดับตกแต่งพื้นที่บริเวณโบราณสถานวัดมหาธาตุ ด้วยไฟ Light Up ฉลองครบรอบ 30 ปี เมือง    มรดกโลก พร้อมประดับ“ตะคันดินเผา” ส่องสว่างนับพันดวง และประดับโคมไฟ กระทงเล็ก กระทงใหญ่     บริเวณท่าน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลอยกระทง และจุด Landmark สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความ   ประทับใจในพื้นที่โล่งกว้าง และไม่แออัด รวมทั้งกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอง 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์   ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ UNESCO และจัดการแสดงพลุไฟภายในงานทุกวันๆ ละ 2 รอบ โดย  เป็นการจัดงานภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งได้งดกิจกรรม การแสดงแสงเสียง งานมหรสพ งดการจำหน่ายอาหารภายในงาน เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ พร้อม กำหนดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ก่อนเข้าเที่ยวชมภายใน งาน และรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานได้ประมาณวันละ ๑๕,๐๐๐ คน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar