จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ

วันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2564 นางทัศนีย์ พงษ์ภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราขการแทน จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงและตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยชี้แจงให้ความรู้กับผู้นำชุมชน จำนวน 21 หมู่บ้าน เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียและโทษ ของการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar