จ.สุโขทัย จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

สำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัยประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.ที่หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 พร้อมร่วมรับฟังคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อให้กำลังใจคนพิการต้นแบบ จำนวน 4 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรคนพิการจากสาขาต่างๆ และผู้พิการเข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเข้มงวด

ชึ่งการจัดการวันคนพิการสากลฯ จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินกิจกรรมทุกปี เพื่อให้คนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการรวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar